Zapisnik sa 2.redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan

06. studenoga 2020. | Upravno vijeće

ZAPISNIK

sa 2. redovne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, održane dana 06. studenoga 2020. godine s rokom odgovora do 18,30 sati.

Dnevni red sa pripadajućim materijalima poslan je elektroničkim putem 05. studenoga 2020. godine, zbog neodgodive potrebe za održavanjem sjednice u što kraćem roku.

Članovima Upravnog vijeća je upućen pisani poziv za elektronsku sjednicu Upravnog vijeća na njihove e-mail adrese.

U radu elektronske sjednice sudjelovali su: članovi Upravnog vijeća iz redova Osnivača, Silvan Juran, Daniel Stanić, Dean Močinić, načelnik Općine Pićan Ivan Franković i pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić kao zapisničar.
Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić.