*********************************************

Odluka o Privremenoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2024. / 2025. godinu u Dječji vrtić “Lišnjak”

Na linku: Privremena rang lista 2024-2025.docx

Na Privremenu rang listu roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor na Privremenu rang listu podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno na adresu Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan 60, 52 332 Pićan ili putem elektroničke pošte lisnjak@pican.hr u roku od osam (8) dana od dana objave ove Privremene rang liste, odnosno do 18. lipnja 2024.

Upravno vijeće Vrtića u roku od osam (8) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora razmatra i rješava pristigle prigovore te donosi Odluku o Konačnoj rang listi.

Odluka o konačnoj rang listi objavit će se 27. lipnja 2024.g.  na web stranicama Osnivača i Vrtića te oglasnim pločama Vrtića.

*Inicijalni intervjui s roditeljima primljene djece i djecom biti će održani tijekom srpnja i kolovoza 2024. te će roditelji za dogovor oko termina biti kontaktirani telefonski.

*Početak nove pedagoške 2024./2025. godine je u ponedjeljak, 2. rujna 2024.

***********************************************************************************************************************************************

*********************************************

Upisi u Dječji vrtić “Lišnjak” 2024/2025.

Dječji vrtić „Lišnjak“ objavljuje Obavijest (Natječaj) za upis djece u Dječji vrtić “Lišnjak” za pedagošku godinu 2024./2025.

Zahtjev za upis djece, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, roditelji/skrbnici podnose osobno u centralnom vrtiću „Lišnjak“ u Pićnu (Pićan 60, Pićan) ili putem e-maila lisnjak@pican.hr  

                             od 15. svibnja do 24. svibnja 2024.g.

Ukoliko se Zahtjev za upis uz pripadajuću dokumentaciju podnosi osobno, dana 21.05.2024. (utorak) i 22.05.2024. (srijeda), Zahtjev za upis može se podnijeti u vremenu od 10,00 do 17,00 sati, a sve ostale radne dane od 9,00 do 15,00 sati.

Dosadašnji korisnici usluga ne predaju ponovno zahtjeve za upis već se automatski upisuju u iduću 2024./2025. pedagošku godinu. Donesena je nova Odluka o  I. izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u DV „Lišnjak“ (u daljnjem tekstu: Odluka) koja se primjenjuje od svibnja 2024.g. Prema toj Odluci, ukoliko nakon upisa sve djece, koja zajedno sa oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Pićan, bude slobodnih mjesta, može se upisati dijete čiji roditelji nemaju prebivalište na području rada Vrtića i s takvim roditeljima se zaključuje i potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama u korištenju programa do kraja tekuće pedagoške godine u kojoj je upis izvršen.

Detaljniju Obavijest (Natječaj) za upis djeteta možete pogledati klikom na sljedeći link:   ****Obavijest (natječaj) o upisu-DV-Lisnjak-24-25.
***Plan upisa djece za 2024-2025.
***Odluka o pokretanju postupka upisa u DV Lišnjak-2024./2025.
 *** Odluka-o-načinu-ostvarivanja-prednosti-pri-upisa-u-DV-Lišnjak

***POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ

*** Odluka o imenovanju članova povjerenstva za upise

Više detalja i informacija o potrebnoj dokumentaciji i obrascima, o načinu podnošenja Zahtjeva za upis, ostvarivanju prednosti za upis, Pravilnicima i Odlukama vezano uz upise i financiranje vrtića možete pronaći na ovoj našoj web stranici: https://vrtic-lisnjak.hr/upisi

***********************************************************************************************************************************************

*******************************************

Upisi u program predškole  za pedagošku 2023./2024. godinu

Ova obavijest se odnosi na roditelje / skrbnike čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, a iduće školske godine će krenuti u prvi razred osnovne škole (djeca koja do 31. ožujka 2024.g. imaju navršenih šest godina života ).

Mole se roditelji/skrbnici da Zahtjeve za upis djece u program predškole podnesu u periodu od 23.01.2024. do 31.01.2024. u matičnom dječjem vrtiću „Lišnjak“ u Pićnu, na adresi Pićan 60, Pićan u vremenu od 09,00 do 15,00 sati ili mailom na lisnjak@pican.hr.

OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE: Obavijest (natjecaj) o upisu djece u predškolu 23/24

ZAHTJEV ZA UPIS U PREDŠKOLU – Zahtjev za upis djeteta u predškolu 2023./2024.

Za dodatne upite možete nazvati na telefonski broj
052/387-264  ili  099/494 7905.