Poziv za 6. redovnu sjednicu Dječjeg vrtića Lišnjak

25. veljače 2021. | Upravno vijeće

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članku 50. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4) i članku 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-6) Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan saziva

6. REDOVNU (ELEKTRONSKU) SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „LIŠNJAK“ PIĆAN

Saziva se 6. redovna sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za četvrtak, 25. veljače 2021. godine s rokom odgovora do 12,00 sati