Poziv za 3. redovnu sjednicu Dječjeg vrtića Lišnjak

19. studenoga 2020. | Upravno vijeće

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članku 50. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601- 05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4), i članku 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-6), predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan saziva

3. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „LIŠNJAK“ PIĆAN

Svim članovima Upravnog vijeća iz reda Osnivača dostavlja se poziv na konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za ponedjeljak, 23. studenoga 2020. godine sa početkom u 18,30 sati u putem telekonferencije.