Poziv za 2. redovnu sjednicu Dječjeg vrtića Lišnjak

05. studenoga 2020. | Upravno vijeće

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članku 50. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4), i članku 7.

Poslovnika o radu Upravnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-6) Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan saziva

2. REDOVNU (ELEKTRONSKU) SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „LIŠNJAK“ PIĆAN

Saziva se 2. redovna sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za petak, 06. studenoga 2020.g.
s rokom odgovora do 18,30 sati