Poziv za 2. izvanrednu sjednicu Odgojiteljskog vijeća

26. ožujka 2021. | Odgojiteljsko vijeće

Temeljem članka 62. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4), ravnateljica saziva

 2.IZVANREDNU (ELEKTRONSKU) SJEDNICU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „LIŠNJAK“ PIĆAN

Saziva se 2. izvanredna (elektronska) sjednica Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine s rokom odgovora do 16,00 sati.

D n e v n i   r e d:

  1. Verifikacija zapisnika s 1.redovne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Donošenje i usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića “Lišnjak”

 

U privitku Vam se dostavlja materijal po točkama 1. i 2. dnevnog reda.

1. izvanredna sjednica održati će se elektroničkim putem, izjašnjavanjem preko emaila. Do dana održavanja sjednice, odnosno do roka do kojeg je potrebno dostaviti odgovor, možete slobodno svoja pitanja postavljati putem e-maila na lisnjak@pican.hr.

Molimo sve da najkasnije do 16,00 sati u ponedjeljak, 28.03.2021.g. pošalju svoje glasove po pojedinim točkama dnevnog reda – na način da se nedvojbeno može utvrditi na koji način se izjašnjavate svojim glasom za svaku točku dnevnog reda – „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.

Ukoliko eventualnu spriječenost sudjelovanja na sjednici ne opravdate, a putem e maila ne pošaljete niti jedan svoj glas do navedenog sata niti sudjelujete u raspravi, smatrat će se da sjednici neopravdano niste prisustvovali.

Ukoliko ne sudjelujete u raspravi, a pošaljete svoje glasove do navedenog sata, smatrat će se da ste sjednici prisustvovali i vaši će se glasovi uzeti u obzir.

Ukoliko sudjelujete u raspravi, a ne izjasnite se o svojim glasovima za sve ili pojedine točke, smatrat će se da ste za sve ili pojedine točke suzdržani.

Ukoliko ne sudjelujete u raspravi, a izjasnite se samo za pojedine točke, smatrat će se da ste prisustvovali sjednici, a za one točke za koje se niste izjasnili, smatrat će se da ste suzdržani.

Cijela korespondencija u mailovima od dana objave sazivanja sjednice pa do kraja trajanja sjednice, smatrat će se raspravom na sjednici, a mailovi izjašnjavanja o pojedinim točkama dnevnog reda u navedenom okviru održavanja sjednice do navedenog roka smatrat će se dokazom prisustva na sjednici i dokazom izjašnjavanja.

Nije potrebno glasati o svakoj točki posebno, dovoljno je da u jednom vašem e-mailu do navedenog roka pošaljete objedinjene glasove.

 

Ravnateljica
Dječjeg vrtića „Lišnjak“
Kristina Čule, v.r.