Odluka o Privremenoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2022./2023.g.

09. lipnja 2022. | Novosti

Temeljem članka 11. i 12. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić «Lišnjak“, Pićan (KLASA: 601-05/21-01/04, URBROJ: 2144-01-02-21-3 od 14. svibnja 2021.g.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2022./2023. (KLASA: 007-06/22-01/05, URBROJ: 2163-30-54-86-02-22-3 od 11. svibnja 2022.g.) te na prijedlog Povjerenstva za upise, ravnateljica Dječjeg vrtića „Lišnjak“ donosi Odluku o privremenoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2022./2023. godinu u Dječji vrtić „Lišnjak“.

 Odluka o privremenoj rang listi 22-23