ODLUKA O KONAČNOJ RANG LISTI o upisima djece u pedagošku 2024./2025. godinu i Raspored djece po odgojnim skupinama

27. lipnja 2024. | Novosti

ODLUKA O KONAČNOJ RANG LISTI o upisima djece u pedagošku 2024. / 2025. godinu

može se detaljnije pogledati na linku:  Konačna rang lista 2024.-2025.

 

Raspored djece po odgojnim skupinama na linku:    RASPORED DJECE PO SKUPINAMA 2024-2025 

 

Roditeljski sastanak za roditelje sve novoupisane djece i djece koja prelaze iz jasličkih skupina u vrtićke skupine biti će

u srijedu, 17.07.2024.g. u 18 sati u matičnom Dječjem vrtiću „Lišnjak“ u Pićnu.