OBAVIJEST O NOVOJ ODLUCI O MJERILIMA FINANCIRANJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

27. travnja 2023. | Novosti

  Poštovani roditelji / skrbnici,
Obavještavamo Vas kako je na redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Pićan održanoj dana 24. travnja 2023. godine usvojena i donesena nova Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja.
Općinsko vijeće Općine Pićan je već usvojilo Odluku o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja u studenome 2020. godine, te prve izmjene i dopune u ožujku 2021. godine.
Ovom novom Odlukom objedinjuju se dvije navedene odluke, te se mijenjaju sljedeći članci:
 • članak 6. kojim se utvrđuje iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika – korisnika usluga u ekonomskoj cijeni redovnih programa (naknada) mjesečno
 • članak 15. kojim se propisuje način ostvarenja prava na umanjenje cijene usluge Vrtića
 • članak 16. stavak 1. točka 3. kojim se uređuje način ostvarenja umanjenja cijena na temelju broja djece u obitelji
 • članak  17. kojim se propisuje mogućnost nekorištenja usluga tijekom pedagoške godine.
 O prijedlogu Odluke provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 14. do 23. travnja 2023.g. tijekom kojeg je zaprimljeno 0 primjedbi/prijedloga zainteresiranih građana.
U nastavku su izdvojeni članci koji su se promijenili, a cijelu Odluku o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja možete pročitati u privitku ove Obavijesti i na linku: Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja – NOVO
 „Članak 6.
Iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika – korisnika usluga u ekonomskoj cijeni redovnih programa (naknada) mjesečno je:
 1. za redoviti cjelodnevni program – 100,00 eura po djetetu
 2. redoviti poludnevni program – 75,00 eura po djetetu.
 Članak 15.
Roditelji/skrbnici plaćaju punu mjesečnu cijenu usluge utvrđene člankom 6. ove Odluke.
 Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, roditelji/skrbnici – korisnici usluge Vrtića, mogu ostvariti pravo na umanjenje cijene usluge Vrtića, na način kako slijedi:
 • kada dijete koje je upisano u cjelodnevni program, zbog bolesti ne polazi Vrtić i dostavi se liječnička potvrda, cijena usluge Vrtića se umanjuje za iznos od 1,80 EUR po danu, počevši od četvrtog dana odsutnosti djeteta iz Vrtića
 • kada dijete koje je upisano u poludnevni program, zbog bolesti ne polazi Vrtić i dostavi se liječnička potvrda, cijena usluge Vrtića se umanjuje za iznos od 1,30 EUR po danu, počevši od četvrtog dana odsutnosti djeteta iz Vrtića
 • za vrijeme korištenja godišnjeg odmora jednog od roditelja/skrbnika, uz uvjet da roditelj/skrbnik obavijesti Vrtić 8 dana prije i dostavi potvrdu poslodavca o korištenju godišnjeg odmora, cijena usluge Vrtića se umanjuje za iznos od 1,80 EUR po danu za cjelodnevni program, odnosno 1,30 EUR za poludnevni program, počevši od prvog dana odsutnosti djeteta iz Vrtića.
 Članak 16.
U ukupnom iznosu učešća roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni redovitog programa, ostvaruju se olakšice:
 • za dijete samohranog roditelja/skrbnika, cijena se umanjuje za 20%,
 • za svako dijete invalida domovinskog rata, cijena se umanjuje za 20%,
 • ako je u Vrtić upisano dvoje djece iz iste obitelji, za drugo dijete cijena se umanjuje za 20%
 • za treće i svako sljedeće dijete u vrtiću istog obiteljskog domaćinstva, ukoliko su preostala djeca predškolske dobi ili su u sustavu redovnog školovanja (vrtić, osnovna/srednja škola, redovni student), roditelji/skrbnici – korisnici usluga se oslobađaju plaćanja.
Kroz Socijalni program Općine Pićan osiguravaju se sredstva za subvencioniranje cijene smještaja djece u vrtić iz socijalno ugroženih obitelji.
Članak 17.
Roditelj – korisnik usluga ima mogućnost nekorištenja usluga tijekom pedagoške godine najviše do 2 mjeseca.
Period iz st. 1 ovog članka uključuje i mjesece srpanj i kolovoz.
Za korištenje mogućnosti iz stavka 1. ovog članka roditelj je dužan predati Zahtjev najkasnije osam dana prije zadnjeg dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojemu će koristiti navedenu mogućnost.
Tijekom perioda korištenja mogućnosti čuvanja mjesta roditeljima se naplaćuje 30 % mjesečne cijene Vrtića.
Tijekom ljetnog rada, odnosno u srpnju i kolovozu, roditelji čija djeca u tim mjesecima ne polaze Vrtić, plaćaju 30 % cijene usluga Vrtića.
Tijekom srpnja i kolovoza roditelji čija djeca te godine upisuju 1. razred osnovne škole, a u tim mjesecima ne polaze Vrtić, ne plaćaju cijenu usluge Vrtića.”
                                                                                                                                                RAVNATELJICA
                                                                                                                                                 Kristina Čule, v.r.

OBAVIJEST možete pogledati i klikom na link: OBAVIJEST – PROMJENA MJERILA ZA FINANCIRANJE VRTIĆA