OBAVIJEST (NATJEČAJ) ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

18. siječnja 2024. | Novosti

OBAVIJEST (NATJEČAJ)  ZA  UPIS  DJECE  U  PROGRAM  PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Ova obavijest se odnosi na roditelje / skrbnike čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, a krenuti će u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2024./2025. (djeca koja do 31. ožujka 2024.g. imaju navršenih šest godina života).
S djecom navedene dobi koji su već polaznici vrtića sadržaj programa predškole provodi se u sklopu redovitog programa.
Program predškole pomaže vašem djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka.
Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program, a sredstva za provedbu programa predškole osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Mole se roditelji/skrbnici da Zahtjeve za upis djece u program predškole podnesu u periodu

od 23.01.2024. do 31.01.2024. u matičnom dječjem vrtiću „Lišnjak“ u Pićnu,

na adresi Pićan 60, Pićan u vremenu od 09,00 do 15,00 sati ili mailom na lisnjak@pican.hr.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE:

  1. Ispunjen obrazac Zahtjev za upis
  2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
  3. Presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
  4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
  5. Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju i presliku iskaznice imunizacije djeteta (cijepna knjižica), odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od nadležnog liječnika (ne starije od 3. mjeseca)
  6. Potvrdu o stomatološkom pregledu djeteta( ne starije od 3. mjeseca )
  7. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju – preslika zdravstvene i druge dokumentacije

 Program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića provoditi će se u centralnom objektu Dječjeg vrtića „Lišnjak“, način i vrijeme provedbe programa odrediti će se nakon zaprimanja prijava, kad se utvrdi točan broj djece. Također, nakon obrade zaprimljenih prijava, roditelji / skrbnici biti će telefonski obaviješteni o terminu inicijalnih razgovora. U slučaju dodatnih pitanja možete slobodno nazvati na 099/494 7905 (ravnateljica).

Više na poveznici: Obavijest (natječaj) o upisu djece u predškolu 23-24

Zahtjev za upis djece u program predškole: Zahtjev za upis djeteta u predškolu 2024