NATJEČAJ za radno mjesto: POMOĆNIK ZA DIJETE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme

12. lipnja 2024. | Natječaji

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto: POMOĆNIK ZA DIJETE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću „Lišnjak“ na određeno puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 1 mjeseca

Više na linku: Natječaj za pomoćnika za dijete s TUR-om-06.2024.

Opis poslova: pružanje neposredne podrške djetetu s teškoćama tijekom odgojno obrazovnog rada, pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, suradnja s odgojiteljima u skupini i stručnom službom Vrtića, suradnja s roditeljima.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Lišnjak“ , Pićan 60, 52332 Pićan, s naznakom “ZA NATJEČAJ – POMOĆNIK ZA DIJETE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU” ili na e-mail: lisnjak@pican.hr.

Natječaj je objavljen dana 12. lipnja 2024. i traje do 24. lipnja 2024. godine.